நீலக்கத்தாழை

 • நீலக்கத்தாழை கோஷிகி பண்டாய் வாழ்க
 • அரிய நேரடி தாவர ராயல் நீலக்கத்தாழை

  அரிய நேரடி தாவர ராயல் நீலக்கத்தாழை

  விக்டோரியா-ரெஜினே மிகவும் மெதுவாக வளரும் ஆனால் கடினமான மற்றும் அழகான நீலக்கத்தாழை.இது மிகவும் அழகான மற்றும் விரும்பத்தக்க இனங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.இது மிகவும் திறந்த கருப்பு முனைகள் கொண்ட ஒரு தனித்துவமான பெயரைக் கொண்டுள்ளது (கிங் ஃபெர்டினாண்டின் நீலக்கத்தாழை, நீலக்கத்தாழை ஃபெர்டினாண்டி-ரெஜிஸ்) மற்றும் மிகவும் பொதுவான வெள்ளை-முனை வடிவமான பல வடிவங்கள்.வெள்ளை நிற இலை அடையாளங்கள் அல்லது வெள்ளை அடையாளங்கள் (var. விரிடிஸ்) அல்லது வெள்ளை அல்லது மஞ்சள் நிற மாறுபாட்டின் வெவ்வேறு வடிவங்களுடன் பல சாகுபடிகள் பெயரிடப்பட்டுள்ளன.

 • அரிய நீலக்கத்தாழை பொட்டாட்டோரம் நேரடி தாவரம்

  அரிய நீலக்கத்தாழை பொட்டாட்டோரம் நேரடி தாவரம்

  நீலக்கத்தாழை பொட்டாடோரம், வெர்சாஃபெல்ட் நீலக்கத்தாழை, அஸ்பாரகேசி குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு வகை பூக்கும் தாவரமாகும்.நீலக்கத்தாழை பொட்டாடோரம் 1 அடி நீளம் மற்றும் 1.6 அங்குல நீளமுள்ள ஊசியில் முடிவடையும் குறுகிய, கூர்மையான, கருமையான முதுகெலும்புகளின் விளிம்பு விளிம்பு வரை 30 முதல் 80 பிளாட் ஸ்பேட்டேட் இலைகள் கொண்ட அடித்தள ரொசெட்டாக வளர்கிறது.இலைகள் வெளிர், வெள்ளி வெள்ளை, சதை நிறம் பச்சை மங்கல் இளஞ்சிவப்பு முனைகளில் இளஞ்சிவப்பு.பூ ஸ்பைக் முழுமையாக வளர்ச்சியடைந்து வெளிறிய பச்சை மற்றும் மஞ்சள் பூக்களைக் கொண்டிருக்கும் போது 10-20 அடி நீளமாக இருக்கும்.
  நீலக்கத்தாழை பொட்டாடோரம் போன்ற சூடான, ஈரப்பதம் மற்றும் வெயில் சூழல், வறட்சி எதிர்ப்பு, குளிர் எதிர்ப்பு இல்லை.வளர்ச்சிக் காலத்தில், அதை குணப்படுத்துவதற்கு ஒரு பிரகாசமான இடத்தில் வைக்கலாம், இல்லையெனில் அது தளர்வான தாவர வடிவத்தை ஏற்படுத்தும்